Provozovatel online magazínu Freeride.cz je firma Freeride Production s.r.o.

Fakturační adresa:
Freeride Production s.r.o.
Na Václavce 176/​23
150 00 Praha 5
IČ: 05389534
DIČ: CZ05389534

Korespondenční adresa /​ headquarters:
Freeride Production s.r.o.
Mlýnská 60/​2
160 00 Praha 6

CEO:
Martin Večerka
e-​mail: martin.vecerka@freeride.cz
tel.: +420 777 671 036

Šéfredaktor snowboardové sekce:
Honza Lohynský
e-​mail: jan.lohynsky@freeride.cz
tel.: +420 728 198 784

FreerideTV kameraman /​ editor:
Juraj Matiaš
e-​mail: juraj@freeride.cz
tel.: +420 603 526 045