Dávejte pozor při skákání do vody!

V tomto článku se vám pokusíme společně s naším kamarádem MUDr. Jirkou Šrámkem (doktorem Jurášem), předním českým páteřním chirurgem, připomenout jak nebezpečné může být skákání do vody.

Pokud si tenhle článek přečtete, dáte na rady v něm uvedené, a především jej co nejvíce rozšíříte ve svém okolí, třeba tím společně někoho zachráníme před ochrnutím... 

Freeride.cz - Water je jak víte magazínem o surfinguwakeboardingu, tedy o sportech, které se provozují na vodních plochách ať už přírodních (oceány, moře, jezera, řeky…), nebo uměle vytvořených (vodní nádrže, kanály, bazény atd.). My a vy, tedy lidé, kteří tyto sporty provozují, tráví u vody hodně času a samozřejmě se u ní chtějí hlavně bavit, případně odpočinout. Nedílnou součástí letní zábavy je i skákání do vody, které může být (a podle statistik nemocnicí opravdu je) velmi nebezpečné. Každé léto skončí v ČR na invalidním vozíků spousta - jak je přezdívají doktoři - "skokanů". Více ale už MUDr. Jiří Šrámek:

Vážení a milí čtenáři, jmenuji se Jiří Šrámek (Juráš) a pracuji jako chirurg páteře. Rád bych vás skrze magazín Freeride.cz seznámil s riziky, které s sebou přináší léto a skákání do vody. 

Většina z nás využívá za parných dnů blahobytných účinků ochlazení se ve vodě, ať již se jedná o bazén, rybník či řeku. Do vody vnikáme rychlostí úměrnou našemu fyzickému zdraví a naším schopnostem. Čás fyzicky zdatnějších jedinců tedy vniká do vody i skokem. Ve chvíli, kdy přibudou některé další faktory, stoupá rychle riziko význameného poranění krční páteře. Každý rok skončí v ČR několik desítek jedinců na vozíku s těžkým poraněním krční páteře z důvodu skoku do vody. 

Nyní bych tedy rád pojednal o rizikových faktorech. Prvním je mužské pohlaví (zejména mladého věku). Tento faktor je velmi těžko ovladatelný a změnitelný. Muži skáčou prostě raději a vliv může mít i snaha předvést svůj skok ženám. Dalším faktorem je snížená koncentrace vlivem návykových látek (alkohol, marihuana i všechny tvrdé drogy). Třetím faktorem je hloupost, tzn. neprozkoumání dopadové plochy a zejména dna pod hladinou.

Pro vaši informovanost bych ještě rád zmínil mechanismus vzniku úrazu. Jistě znáte ze středoškolských hodin fyziky termíny akcelerace a decelerace. Při skoku nabývá tělo vlivem gravitace rychlosti přímo úměrné tělesné váze. Pokud je skákaná tzv. šipka, je prvním tvrdším letícím předmětem o vysoké kinetické energii hlava. Poté následuje krční páteř a dále opět předmět o vyšší pevnosti a vysoké kinetické energii - hrudní koš, následovaný břichem a dolními končetinami. Veškerá decelerační energie vznikající nárazem hlavy na překážku (dno) se tedy koncentruje na místo nejmenšího odporu, tedy krční páteř (samozřejmě nelze vyloučit, že je při skoku poraněna i hlava nebo hrudní páteř). Dochází k rozlomení obratle (nejčastěji C5, nebo C6 a C7) s tlakem úlomku do páteřního kanálu a poškození míchy.

Rád bych vás tedy poprosil, abyste se co nejvíce snažili vyloučit faktory 2 a 3, zvláště pak jedinci postižení faktorem 1. Pokud toto varování řeknete i 10 lidem ve svém okolí (mužům i ženám, mužům aby neskákali a ženám, aby to mužům připomínaly), vámi oslovení to řeknou dalším 10 lidem a řetez nebude nikdy přetržen, můžeme se dočkat, že nebudeme mít ochrnutých po skoku do vody…

Díky za pozornost a přeji krásné léto u vody.
Dr. Juráš

MUDr. Jiří Šrámek se narodil roku 1978 v Praze. V letech 1997-​2004 vystudoval 3.Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2004-​2009 pracoval na Spondylochirurgickém oddělení FN Motol v Praze. Od roku 2010 pracuje v Německu na klinice ProSpine pod odborným vedením prof. Bertagnoliho, jenž je v celosvětovém měřítku jedním z průkopníků v oblasti motion preservation techniques - chirurgických technikách zachovávajících hybnost v operovaných segmentech páteře. Dále studuje v doktorandském programu na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT se zaměřením na vývoj nových implantátů v páteřní chirurgii. Mimo to je Dr. Juráš dlouhodobým kamarádem redakce Freeride.cz a dříve velmi aktivní (nyní již vzhledem k povinnostem pracovním a rodinným méně aktivní) snowboardista. Více o Jurášovi najdete na www.spondylo.cz.

Další zajímavé články

Shape života aneb Příběh Štěpána Řezníčka

Štěpána jsem na Instagramu objevil už loni, kdy jsem narazil na jeho úžasný fotky z vody. Oproti ostatním českým „podvodníkům“ (podvodní fotograf) ale snímky nevznikly jen jako jedničky a nuly. Výslednou foutku nevidí dříví, než vyvolá film. Štěpán už nějakou dobu taky shapuje surfový prkna a vytváří umělecký díla ze dřeva. Jak se ale kluk z Karlových Varů dostane k životu shapera a fotografa? Rovnou vám můžu prozradit, že cesta to nebyla zrovna růžová. Hned z první fotky můžete vidět, že byla i dost červená, hehe. Víc už vám poví sám Štěpán, enjoy!

Je to venku. Neser a serfuj!

Dlouhá léta jsme hledali novej smysl života, nový motto. Pak jsme se na to vysrali a šli surfovat.

Rozhovor s Mílou Brzákem o závodu, který přepsal historii adaptive surfingu

V den, kdy se do lavic museli vrátit všichni školou povinní, se na Bali začala přepisovat historie adaptivního surfingu. Ve dnech 1. – 3. září se totiž uskutečnil závod Bali Adaptive Pro, který se vůbec poprvé odehrál na známém reef spotu Echo Beach, který nadělil fenomenální vlny a otestoval tak kvality všech adaptive (handicapovaných) surfařů. A co víc, celý závod se konal pod taktovkou našeho kámoše Míly Brzáka, který za pomocí Reda Wheatlyho celou myšlenku přivedl na svět! Na Bali dorazilo celkem 24 závodníků z 10 zemí celého světa, kteří bojovali o vítězství v 5 kategoriích - upper limb, lower limb, kneeling, prone, visually impaired. Výsledky najdeš na konci rozhovoru.