Dopady vládních opatření nejen do letošní kite sezóny?

Vládní opatření zasahují téměř všechna odvětví a kiting nevyjímaje, zásadní je přitom fakt, že to není lokální, ale po celém světě. Od roku 2024 se měl kiting zařadit po bok těch nejprestižnějších sportů na letní olympiádě v Paříži. A právě letos kitovou komunitou začala rezonovat diskuse, koho se účast na OH potenciálně týká, jak takový závod bude vypadat a kdo se na ni má možnost, a jakým způsobem, nominovat.

Letošní rok je důležitým, protože se spousta kiterů, jak mladých, tak zkušených rozhoduje, jestli se o nominaci na OH nepokusit. Možným budoucím účastníkům a medailistům OH je dnes pravděpodobně mezi 15-17 lety. Situaci ani nepomáhá, že sport, jemuž se odhadem v Česku věnuje přibližně 20tis. kiterů není nijak formálně organizován. Neexistuje žádný kitový svaz, není zde subjekt, který by se tomuto sportovnímu odvětví věnoval, což se fatálně ukazuje v nynější době. Letošní zima kvůli podmínkám prakticky nebyla, v Česku se odjel jediný snowkitový závod, dny s podmínkami pro kitování bychom v průběhu zimy spočítali na prstech jedné ruky. Vzhledem k tomu, že se v Česku prakticky nedá jezdit na vodě a většina kiterů pravidelně míři do zahraničí, existuje oprávněná obava, že letošní rok, a vlastně i celou jednu generaci kiterů, tak prakticky můžeme škrtnout.

"vrátit se a zůstat v Česku, znamenalo zůstat bez možnosti trénovat. Tak jsme se přesunuli na Union Island v karibiku"
Paula Novotná

Pro kiting

Kiting v českých podmínkách není vůbec snadnou aktivitou. Vítr je nestabilní, když už vůbec je, sněhové podmínky bývají v zimě vhodné jen v nejvyšších partiích hor a vodních ploch v létě není dostatek. Jeden z Čechů, kterým se podařilo prorazit v mezinárodním měřítku, účastník světového poháru, kiteboarderka Paula Novotná se z výše zmíněných důvodů po většinu sezóny připravuje v zahraničí, "v době nástupu karanténních omezení ve světě jsem byla zrovna ve Venezuele. Řešili jsme, jak nejlépe naplánovat další kroky. Ve Venezule docházelo k dramatickým omezením, vrátit se a zůstat v Česku, znamenalo zůstat bez možnosti trénovat. Tak jsme se přesunuli na Union Island v karibiku, kde plánuji přečkat nejhorší. Díky tomu, že mám možnost trénovat, mohu také plnit partnerské povinnosti".

Kiting v Česku je velmi individualistický sport a klubová scéna prakticky neexistuje. Jednou ze světlých výjimek je juniorský klub, o něhož se stará trenér Martin Lafek dodává: "Plány pro letošní rok jsme kompletně škrtli." Je možné, že aktuální situace pomůže podpořit české závody, protože tolik kiterů v sezóně v Česku nebývá. Pomoci by to mohlo zejména závodům  na vodě a landkitingu. Pravdou je, že většina kurzů bez ohledu na "skupenství" - tedy voda, sníh nebo land, začíná u seznámení s drakem u landkitingu.
"v Česku při nejlepší vůli podmínky pro učení kiteboardingu prostě nejsou"
Lukáš Vogeltanz

Školy, obchody, eshopy

Jelikož v kitingu prakticky neexistuje klubová základna, tuto roli suplují školy a obchody. A jejich prosperita se pak pochopitelně propisuje do podpory závodníků. Přední české kiteškoly se shodují v jednom, "V Česku při nejlepší vůli podmínky pro učení kiteboardingu prostě nejsou. Jelikož provozujeme základnu v Egyptě, kam se nedá docestovat, naše aktivity jsme kompletně pozastavili. Vloni nám za první kvartál školou prošla řádově stovka lidí", tvrdí Lukáš Vogeltanz, majitel kiteškoly Kite4fun. "Snažíme se pouze překlápět do Česka kurzy pokročilých kiterů, což nám umožní zachovat jakýsi tok firmy. Překvapilo nás ale, že kompletně všichni naši zákazníci reagují na nastalou situaci s pochopením", dodává Lukáš Vogeltanz.

Tým Petra Šlapala, který chtěl vyslat závodní dvojici závodníků na vytrvalostní snowkitový závod VAKE, také momentálně sedí doma. "Sport se u nás kompletně zastavil, prodej vybavení se až na expedici roušek, které si místo draků nyní vyrábíme, dostal na nulu", dodává Petr Šlapal. Jenže krom toho, že je problém prodávat, je problém zboží do republiky i dostat, jak tvrdí Lenka Žůrková, dovozce značky Flysrurfer a Naish "ve většině případů jsme i dovozci vybavení a s ohledem na situaci je složité nejen vybavení prodat, ale část našeho zboží z ledna do ČR teprve míří z přístavu."

Přesahy mimo kiting

Neoddiskutovatelnou podporou kitingu je i všeobecné rozšiřování povědomí mezi veřejnost. Vrcholu v tomto dosáhnul nejspíš Radek Prejda z Windsoul, který si plácnul s MISS ČR, "chtěli jsme zpropagovat kiting v řadách české veřejnosti tím, že vezmeme finalistky České MISS na katamarán do Karibiku. Bohužel však nejsme schopni nejen realizovat zmíněnou kite-plavbu, ale i celá soutěž MISS ČR je pro letošek odložena. Bohužel však nevíme, kdy se věci navrátí do normálu. Možná více než nějaké náhrady by nám pomohlo vědět, kdy se věci vrátí do normálu, abychom mohli normálně pracovat a plánovat."

Závody

Podle posledních zpráv existuje šance, že by se mohly pro druhou polovinu roku otevřít hranice, což by alespoň části kiterů umožnilo vyjet kitovat na oblíbené spoty nebo na zahraniční závody. Světový pohár v kitingu stejně jako ostatní globální série se podle všeho letos neuskuteční. Předpokládáme, že se většina globálních akcí letos vůbec neuskuteční. Je pravděpodobné, že těžiště závodů se odehraje na lokální úrovni, což může znamenat i takový návrat ke kořenům tohoto sportu. Tento scénář je pravděpodobný i v ČR kde se už ze zákulisí proslýchá, něco o závodech na vodě a landu pro letošní rok. Jak do toho ale promluví vládní opatření se asi budeme muset nechat překvapit. Restrikce se začínají uvolňovat, ale je jasné, že hromadné akce asi budou jako poslední co se bude povolovat.

Co se týče možnosti cestovat do zahraničí, věříme, že by tuto možnost využila většina kiterů, byť by pak museli zůstat doma v karanténě. Kiting je především o svobodě. Svobodě pohybu, svobodě cestování a svobodě rozhodnutí. A jsme přesvědčeni, že většina kiterů by pro tuto dočasnou svobodu, omezila i svou osobní svobodu po návratu domů.


Jak je to právně za současné situace?

Jan KEC

Honza Kec je kitující právník. Pomohl nám náhlednout pod pokličku součansých opatření po právní stránce. 

Kiteškola s kurzem v ČR

  • Dost zajímavou otázkou je i to jak v době epidemie COVID -19 bude možné poskytovat kitekurzy a zda je možné kitekurzy v současné době vůbec prodávat.
  •  V současné době, kdy je omezen volný pohyb, a to až do 11.4.2020 (psáno 6.4.2020), a je současně i zákaz shromažďování není možné kurzy pořádat. Pokud by probíhala pouze individuální výuka, pak by se při zapojení značné dávky fantazie dal daný kurz asi obhájit s ohledem na to, že se kiteboarding nedělá na sportovišti, ale mohlo by se tvrdit, že se jedná o pobyt v přírodě, a že se instruktor nepřiblíží ke klientovi na více než dva metry.
  •  U kitekurzů zakoupených před vypuknutí epidemie se klientům otevírají možnosti, jak s daným kiterkuzem naložit. Jednotlivé kiteškoly mají různě nastavené podmínky, co se týká storno poplatků a často jsou tyto informace uvedeny v jejich obchodních podmínkách. I tak je třeba ale brát ohled na to, že klient bude v naprosté většině případů v postavení spotřebitele a dopadá na něj větší zákonná ochrana.  Vzhledem k tomu, že epidemie je takovou okolností, se kterou ani jedna ze stran zpravidla nepočítá, tak se jedná o takovou změnu okolností, která klienta opravňuje znovu otevřít jednání o smlouvě a běžné storno podmínky by se tedy neměly uplatňovat. V takovém případě by se strany měly dohodnout na odpovídající změně smlouvy, ať už se bude jednat o změnu termínu, vystavení voucheru nebo vrácení peněz. Kiteškoly by v žádném případě neměly trvat na konání kurzů v období omezení volného pohybu. Pokud by nedošlo k vzájemné dohodě, tak je klient oprávněn obrátit se na soud, aby určil změnu smlouvy. Oprávněným požadavkem se v této záležitosti jeví přeložení kurzu nebo vystavení voucheru, a pokud by současná situace trvala neočekávaně dlouho, tak by mohl být ze strany klienta oprávněný i požadavek na vrácení peněz. Věřím však, že v naprosté většině případů si obě strany uvědomují závažnost nastalé situace a jednoduše se dohodnou. Dle nejnovějších informací, je však zvažováno umožnění individuálních sportů v blízkém horizontu, takže co se týká kiteboardingu v ČR by mohly kiterkurzy teoreticky probíhat alespoň formou individuální výuky.
  • Situace se liší u kitekurzů zakoupených v době probíhající epidemie. Klient kupuje kitekurz v situaci, kdy si je vědom probíhající epidemie, a proto i bere na vědomí rizika spojená s nemožností konání kurzu ve zvoleném termínu z důvodu epidemie. V takovém případě by se daná smlouva měla řídit obchodními podmínkami jednotlivých kiteškol, pokud jsou v souladu s právem. S ohledem na to, že v současné době kurzy provádět prakticky nejde, tak je nutné, aby jak kiteškola, tak klient brali v úvahu, že kurz nebude možné konat z důvodů nezávislých na vůli stran a bude nutné danou situaci řešit.

Kiteškola s kurzy v zahraničí 

  • Vzhledem k tomu, že provozování kiteboardingu v Čechách není občas úplně legrace a naučit se kitovat je daleko snazší někde v zahraničí, kde jsou lepší podmínky, tak se naskýtá otázka, jak to bude s kurzy českých kiteškol v zahraničí. Pokud nedojde k otevření hranic, nebude v důsledku vyšší moci realizovat zahraniční kurzy a v té souvislosti budou kite školy a klienti muset řešit, jak s daným kurzem naložit. Opětovně je nutné rozlišit kitekurzy zakoupené před vypuknutím epidemie a kitekurzy zakoupenými v současné době. Jak jsem uváděl již výše, tak v takovém případě by měla být především klíčová komunikace mezi kiteškolou a klientem.
  • S ohledem na to, že je zájemce o kurz je v postavení spotřebitele, tak školy nemohou jednostranně měnit, kde se kurz uskuteční, pokud bylo místo kurzu výslovně sjednáno. Pokud tedy klient bude trvat na konání kurzu ve vybrané destinaci, kde to z důvodu uzavření hranic nebude možné, tak by klient měl mít nárok na vrácení peněz, pokud však nedojde k jiné dohodě.
  • Jestliže je daný kitekurz prodáván jako zájezd spolu s ubytováním a kiteškola je současně cestovní kanceláří, tak pak má zájemce o kurz od dané smlouvy odstoupit a cestovní kancelář má povinnost vrátit mu celou uhrazenou cenu, a to z důvodu, že v cílové destinaci nebo v jejím okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu.
  • Vzhledem k tomu, že se liší podmínky pomoci v jednotlivých destinacích, tak lze jenom doporučit jednotlivým kiteškolám, které májí registrované sídlo, pobočku nebo provozovnu v zahraničí, aby si zjistili, zda daná země neposkytuje subjektům poškozeným epidemií COVID – 19 určitou formu pomoci.

Výše uvedeným jsem v žádném případě nechtěl poskytnout návod, aby vznikali spory v kitové komunitě ať už o výši storno poplatků nebo vrácení kurzovného, spíše jsem chtěl jenom nastínit jaké má kdo práva a upozornit na nutnost včasné komunikace z obou dvou stran, která dle mých zkušeností zabrání naprosté většině sporů a nepříjemných dohadů. Stručně řečeno dnes je více než kdy dříve potřeba se řídit nejen kitovým pravidlem nebýt vocas.

Věříme, že tato vládní opatření opatření mohou přinést i do kitingu něco pozitivního a proto se těšíme, až se opět se spoustou z Vás potkáme na vodě. Večer posedíme a všechno co se teď děje probereme s nadhledem u pivka. Jsme jedna komunita, proto táhněme za jeden provaz a nekoukejme na jiné skrz prsty jen pro to, že nejezdí na stejném vybavení co vy :D. Pojďme společně posunout kiting dál a třeba i podpořit budoucí naděje na olympiádu!

Text

Miloslav Reiterman
Další články autora

Další zajímavé články

SUP & wing plnohodnotný sport pro Vás? Nejen o tom s ČFSUP

SUP - Stand Up Paddleboarding zábava i sport. Paddeboard s wingem, alias wing-surfing. Co je to víc? Paddleboarding, na kterém se jezdí nebo je to víc o větru, byť to kiting není? Každopádně dle krátkých zkušeností domácích i zahraničních je jedno evidentní. Wing-surfing beze sporu jednodušší než vlastní kiteboarding. Dokud se vám nepodaří rozjet, stále stojíte na prkně a mácháte křídlem kolem sebe. Což je do začátků rozhodně komfortnější než začátky s kitingem, že?

Vylaď se na léto Tie&Dye kousky z naší merch kolekce

Deadline předobjednávek Freeride.cz merch kolekce SUPPORTING COMMUNITY se rychle blíží, čas máš jen do 31. května! Dneska ti ukážeme pár kousků z naší kolekce, které si zaslouží extra pozornost... Tie&Dye summer is coming!

Lepší batoh z kitu než kite bez batohu...

Co pro vás kiting znamená? Hromada emocí, zážitků s drakem a zapomenuté šrámy na těle i na duši. A mnoho hodin sledování vašeho draka, jak se chová, ne/letí, ne/padá, ne/točí, tak se, prokrista, pohni a tak podobně. Nicméně pamatujete si, jak vypadal váš první drak? Pokud si pamatujete každý jeho detail, tvar, barvu, nápisy a dodnes vám způsobuje mokré sny? A hlavně, pokud ho stále někde máte a nepoužíváte ho, máme pro vás tip.