Legenda zvaná Finbreaker - Riversurfový závod 2.0

Prknoskluzové lokální i nelokální, surfařské podskupiny oceánské i říční, zkušení i začínající. Nespočet sympatických osobností spojí své surfy v boji proti vltavskému Bossovi. Bažiňák FINBREAKER prošel od loňska značnou evolucí, nabrousil zuby a bude na co koukat. To ano..

Legenda Finbreaker

Okolo štvanického spotu koluje legenda. Spíš než koluje, tak se teprve utváří, protože si ji až teď, slovo od slova, cucám z prstu. 

Kdysi dávno, když svět byl ještě mladý a příroda vládla Zemi, bylo jedno místo, které všechny bytosti obcházely obloukem. Byly to temné bažiny u pobřeží středopražského ostrova, kde se řeka stýkala s pevninou v chaotickém tanci vln a bahna. V těchto bažinách žilo monstrum, které neslo jméno Finbreaker.

Finbreaker nebyl obyčejné monstrum. Byl to starobylý duch vody, který se zrodil z hněvu čističky odpadních vod pražských a neklidu Země. Jeho tělo bylo pokryté šupinami, které se třpytily jako noční kapr pod měsíčním světlem. Měl obrovský m. latissimus dorsi, který mu umožňoval zdolávat jak silné proudy vltavského toku, tak zrádné štvanické bažiny. Oči měl temné jako uhel, beze stopy soucitu.

Legenda praví, že Finbreaker kdysi býval ochráncem těchto bažin a vltavských nutrií. Ale lidé začali narušovat jeho území. Bourali zvířecí hráze, lovili nutrie a znečišťovali bažiny tekoucí vodou. Finbreaker se rozzlobil a rozhodl se chránit své království před lidským nevděkem. Začal vytvářet umělé vlny, obrovské a zrádné, které vypadaly jako perfektní příležitost pro odvážné surfaře.

Štvanické bažiny před větším zásahem člověka. Nejmenovaný kronikář, olej na kartonu.

Štvanický kanál z období kolem výstavby umělé vlny. Nejmenovaný fotograf, pixely na obrazovce.

Surfaři z celého světa začali přicházet na toto místo, přitahováni pověstí o dokonalých vlnách. Nevěděli však, že tyto vlny byly pastí nastraženou Finbreakrem. Jakmile surfař spadl z vlny a ponořil se pod vltavskou hladinu, Finbreaker se rychle přiblížil, neviditelný a tichý jako stín, a polkl ho dřív, než stihl vyplavat na povrch.
Lidé z vesnice Karlín poblíž bažin si brzy uvědomili, co se děje. Ztratili příliš mnoho mladých životů na to, aby si nevšimli. Začali vyprávět příběhy a varovat všechny, kteří by se chtěli pokusit zkrotit tyto vlny. Mluvili o Finbreakrovi s respektem a strachem, a prosili Vltavu o odpuštění. Mezi nespočet proseb i v podobě kulturních akcí jedna vyčnívá. Málo kdo ale ví, co opravdu stojí za vznikem tohoto díla.

Bedřich Smetana, vášnivý surfař, celoživotní sportovec a občasný volnočasový muzikant složil skladbu, která měla budoucí pokolení surfařů varovat. Netřeba poukazovat, která část jeho veledíla „Vltava“ poukazuje na nebezpečí štvanického úseku.

Znázornění Finbreakrovi pasti z 18. století od studenta základní školy z tehdejší přilehlé vesnici Karlín.

V prvním ročníku bylo monstrum fyzicky chudé, mělo pivní bříško a moc respektu v prvním ročníku nezískalo. Ti, kteří ale vody pravidelně sledují, popisují Finbreakra zcela jinak. Bažiňák posílil, naplaval kilometry a bez pochyb bude letošní rok mnohem napínavější.

Na jednoduchém grafickém znázornění se podíváme na evoluční pokrok Finbreakra. Není třeba zdůrazňovat, že jak Boss, tak grafik, prošli značným osobnostním rozvojem. Letošní závodníci si tak budou muset dávat větší pozor. 

Finbreaker lvl 1

53 týdnů a 5 dní evoluce 

Finbreaker lvl 2

Dnes jen málokdo riskuje surfování v těchto zrádných vodách. Ti, kteří se odváží, vědí, že hazardují se svým životem nejem proti vltavským proudům, ale i s hněvem starobylého monstra. A tak zůstává Finbreaker, tajemný strážce bažin a štvanické vlny, který čeká pod umělou vlnou, připraven polknout každého neopatrného surfaře, který podcení sílu přírody. Jen elita a blázni se jednou za rok setkájí na klání

„ŠTVANICKÝ FINBREAKER“.

Již tento víkend 25. a 26.5. 2024.

Veškeré formální informace o závodu se dozvíš pod tímto odkazem. Ahoj v sobotu!

Z prstu cucal

Pavel Pek
Další články autora

Další zajímavé články