New Zealand

Cookovou úžinou na foilu!

Justin a Brian, dva borci, co se rozhodli zrealizovat přejezd přes Cookovu…