SNOWBOARD ZEZULA Kidz Tour 2019 - Dvoračky

Snowboard Zezula Kidz Tour 2019 - Dvoračky - Finále

Mladá krev roste a roste také počet závodů.

Od ledna do března se budou naši mladí závodníci pravidelně potkávat v nejlepších snowparcích u nás. Cílem této série je najít mladé snowboardové talenty. Na jednotlivých závodech budou kluci a holky soutěžit v kategoriích Super Groms, Groms, Kids o věcné ceny. Do celkového pořadí se budou počítat 3 nejlepší výsledky. Vyhlášení celého poháru proběhne na posledním závodě celé Tour 31.3. na Dvoračkách.

PRAVIDLA TOUR:

CELKOVÝ POČET ZÁVODU: 6
– Výsledek celého poháru je součet 3 nejlepších výsledků

KATEGORIE (KLUCI a HOLKY):
SUPER GROMS (ročník 2012 a mladší)
GROMS (ročníky 2009-2011)
KIDS (ročníky 2006-2008)

FORMÁTY ZÁVODU:
– Kvalifikace 2 jízdy (počítá se lepší) a Finále 2-​3 jízdy (nejlepší se počítá)
– Jam (časově vymezený)
– Jam bez pořadí s vymezeným počtem, nejlepší se počítá.

BODOVÉ HODNOCENÍ – dle pravidel FIS
1.místo 1000b
2.místo 800b
3.místo 600b
4.místo 500b
5.místo 450b
6.místo 400b
7.místo 360b
8.místo 320b
atd.

Mistrovství ČR je bodováno dvojnásobně.
Při schodném počtu bodů u nejlepší jízdy u jednotlivých závodů rozhodují body z druhé jízdy.
Pří schodném počtu bodů v celkovém pořadí rozhoduje výsledek z MČR.
Celkové hodnocení je součet 2 nejlepších výsledků z jednotlivých soutěží + Mistrovství ČR(dvojnásobné bodové ohodnocení)

PODMÍNKY PRO ÚČAST:
Řádně vyplněná přihláška do soutěže, podepsaná zákoným zástupcem a souhlas s registrací ve spolku Český Snowboarding.
Vyplněná Smlouva o omezení ručení /​ odškodnění podepsaná zákoným zástupcem.
Úrazové pojištění sjednané individuálně pro účast na snowboardových soutěžích.

Aktuální informace sledujte ve facebookové události.